BORÇKA İMAR VE KALKINDIRMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

                 Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 27.03.2021 tarihinde saat: 17:00 da Gündoğdu Mah. Osman Ellibeş Cad. No:3 Adresinde aşağıdaki gündeme göre toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 04.04.2021 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır.

                Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

        Gündem:

  1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
  2. Divan kurulunun heyetinin oluşturulması
  3. Faaliyet ve denetleme kurulu raporlarının okunması
  4. Tüzük değişikliği
  5. Dernek organlarının seçimi
  6. Yönetim kuruluna kredili veya kredisiz, bedelli veya bedelsiz gayrimenkul – menkul alım satım yetkisi verilmesi
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış

Dernek Başkanı

İsmail ERKILIÇ