BORÇKA ESNAF ve SANATKARLAR KREDİ ve KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI’NDAN

DUYURU 

BORÇKA ESNAF ve SANATKARLAR KREDİ ve KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI’NDAN

Borçka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığının 2017 yılı 44. olağan genel kurul toplantısı 22.03.2018 Perşembe günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı Derya Oteli Lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 30.03.2018 Perşembe günü aynı yer ve saatte gündemdeki maddeleri görüşmek üzere sayın üyelerimizin hazır bulunmaları önemle duyurulur.

YÖNETİM KURULU

1- Açılış

2- Saygı duruşu ve istiklal marşı

3- Genel kurul başkanlık divanının seçilmesi.

4- Yönetim kurulu yılık çalışma raporu ve denetleme kurulu raporunun okunması

5- Bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması

6- Okunan raporların ve hesapların müzakere edilerek kabul ve reddi hakkında karar alınması

7- Yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı ibrası

8- 07 Ağustos 2017 tarih ve 2017/07 sayılı TESKOMB Genelgesi kapsamında gerçekleştirilen kooperatif takibinde bulunan alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin uygulamanın görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması.

9- 2018, 2019 ve 2020 yıları olağan genel kurularının birleştirilerek 2021 yılında yapılması hususunun görüşülerek karar bağlanması

10- Yönetim kuruluna 3 yıllık süre için 5 (beş) asıl, 5 (beş) yedek üyenin seçilmesi

11- Denetim kuruluna 3 yıllık süre için 2 (iki) asil, 2 (iki) yedek üyenin seçilmesi

12- Bölge birliği temsilciliğine 3 (üç) yıllık süre için 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek üyenin seçilmesi.

13- 2018, 2019 ve 2020 yılları tahmini bütçelerinin ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması.

14- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2018, 2019 ve 2020 yıllarında ödenecek aylık ücret veya huzur hakları ile yolluklarının belirlenmesi.

15- Dilek ve temenniler.

16- Kapanış.

3 Görüntüleme