BORÇKA BELEDİYESİ NİSAN 2019 MECLİS KARARLARI AÇIKLANDI


Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Nisan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 08.04.2019 gün ve saat 13:00’de Belediye Meclis toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.                              

GÜNDEM:

         1- Açılış ve Yoklama,

         2- Saygı Duruşu,

         3- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi,   

4- Meclis Katip Üyelerin Seçimi,

         5- Daimi Encümen Seçimi,

6- Meclis İhtisas Komisyonların Seçimi. (İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu)

7- Denetim Komisyonu Seçimi,

8- Çoruh Havzası Kalkınma Birliğine Üye Seçimi.

9- Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğine Üye Seçimi.,

10- T.C. İç Anadolu Belediyeler Birliğine Üye Seçimi.

11- Meclis Aylık Toplantı Gününün Tespiti.

12- 2018 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi,

13- 2018 Yılı Kesin Hesapların Görüşülmesi,

14- 2019 Yılı Çalışma Programının Hazırlanması,

15- Bem-Bir-Sen Artvin İl Başkanlığının Sosyal Denge Sözleşme Görüşmeleri ile ilgili yazının Görüşülmesi.

16- İsrafil TERLİ dilekçesinin Görüşülmesi. (222 Ada 34 Parselde Yoldan İhdastan Oluşan 27.58 m2 arsanın satışı)

17- Kapanış.

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Nurettin OKUYAN mazeret belirtmeden katılmadığı diğer üyelerin toplantıya katıldığı görülerek birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. Maddesi Geçildi.

Belediye Çalışma Yönetmenliğinin 5. Maddesi gereği en genç CHP Meclis Üyeleri olan Hamit ATALAY ve Serdar TONYALIOĞLU meclis katip üyeliğine seçildiler. Belediye Meclis Başkan vekilleri seçimi gizli oy açık tasnif şeklinde gerçekleştirildi. Oylama sonucu Celal KILIÇ 11 oy, Nurhan KOÇAL 10 oy alarak iki yıl yapmak üzere 1. Başkan vekilliğine Celal KILIÇ 2. Başkan vekilliğine Nurhan KOÇAL seçildikleri görüldü.

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği gizli oy açık tasnif şeklinde  gerçekleştirildi. Oylama Sonucunda Meclis Katip Üyeleri Mehmet YELKENCİ 11 Oy ve Serdar TONYALIOĞLU 11 Oy alarak iki yıllığına Meclis katip üyeliğine seçildi.

Gündemin 5. Maddesine Geçildi

5393 Sayılı kanunun 33. maddesi gereği Daimi Encümen seçimi gizli oy açık tasnif şeklinde gerçekleştirildi. Oylama sonucunda Hamit ATALAY 11 Oy Serdar TONYALIOĞLU 11 oy alarak 1 yıllığına Daimi Encümenliğine seçildikleri görüldü.

Gündemin6. Maddesine Geçildi.

İmar Komisyonu üyeliklerine yapılan açık oylama sonucu, CHP’den Hüseyin AKSU, Hızır GENÇTÜRK, Nurhan KOÇAL, AKP’den Hasan GÖKDEMİR, Ziya ŞAN seçildikleri görüldü.

Plan ve Bütçe komisyon üyeliklerine yapılan açık oylama sonucu, CHP’den Hamit ATALAY, Mehmet YELKENCİ, Serdar TONYALIOĞLU, AKP’den Mehtap ŞENTÜRK, Nurettin OKUYAN’ın seçildikleri görüldü.

Gündemin 7. Maddesine Geçildi.

5393 Sayılı kanunun 25. Maddesi gereği Belediye Gelir ve giderleri denetlemek üzere seçilmesi gereken denetim (5 kişilik)  komisyon üyeliği seçimi gizli oy açık tasnif usulü suretiyle yapılıp, oylama sonucu CHP’den Hüseyin AKSU on(11), Hamit ATALAY on(11), Serdar TONYALIOĞLU on(11), AKP’den Mehtap ŞENTÜRK on(11) oy, Nurettin OKUYAN on(11), oy alarak seçildikleri görüldü.

Gündemin 8. Maddesine  Geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (o) fıkrası gereğince üyesi olduğumuz Çoruh Havzası Kalkınma Birliği Başkanlığı Oltu Belediye Birliğine Üye seçimine geçildi. Oylama sonucu Belediye Başkanı Ercan ORHAN, Meclis üyelerinden Celal KILIÇ, Hüseyin AKSU, Hamit ATALAY asıl üyeliğine seçildikleri, Hızır GENÇTÜRK ve Mehmet YELKENCİ’nin yedek üye seçildikleri görüldü.

Gündemin 9. Maddesine Geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (o) fıkrası gereğince üyesi olduğumuz  Doğu Karadeniz Belediyeler  Birliğine üye seçimine geçildi. Oylama sonucu Belediye Başkanı  Ercan ORHAN, Meclis üyelerinden Nurhan KOÇAL Asil 9 (Dokuz) oy, Hamit ATALAY 8 (Sekiz) oy alarak yedek üye seçildikleri görüldü.

Gündemin 10. Maddesine Geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (o) fıkrası gereğince İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye olunmasına oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

İç Anadolu Belediyeler birliği üyeliğine Belediye Başkanı Ercan ORHAN, Meclis Üyelerinden Celal KILIÇ 9 oy asil üye, Hızır GENÇTÜRK 9 oy alarak yedek üye seçildikleri görüldü.

Gündemin 11. Maddesine Geçildi.

5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği; Meclis toplantılarının her ayın ilk haftası salı gününde yapılmasına, Bayram ve tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden salı gününe ertelenmesine; Belediye Meclisi tarafından Temmuz ayını bir ay boyunca tatil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 12. Maddesine Geçildi.

2018 Yılı Faaliyet raporu (5393 Sayılı yasanın 19 maddesi) 1’nci Meclis Başkan vekili Celal KILIÇ başkanlığında 5393 Sayılı Yasanın 56’nci Maddesi gereği 2018 Yılı Faaliyet dönem çalışmalarında oluşan ve bütün birimlerden ayrı ayrı derlenen bilgi ve belgelerle hazırlanan Belediye Faaliyet raporunun yıl içi hazırlanan çalışma programı çerçevesinde hazırlandığı ve 2018 yılı programında bulunan çalışmaların Meclis üyelerin bilgileri dahilinde şeffaf bir şekilde yürütüldüğü; Belediye çıkarları doğrultusunda yararlı işler yapıldığı gözlendiği, günlük rutin Belediyecilik hizmetlerinin ve bürokratik detayların yürütülmesi Belediye Başkanlığının sorumluluğunda bulunduğu belirterek; Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen Meclis Üyesinin bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan Meclis üyesinin bulunmadığı tespit edilip  Faaliyet raporu oy birliği ile  kabul edildi. 

Gündemin 13. Maddesi olan 2018 Yılı kesin hesap cetvellerinin görüşülmesine geçildi. Belediye Encümenleri tarafından rapor okundu. Raporun ve kesin hesapların incelenmesinden;

GİDER KESİN HESABININ:

02 Kurumsal kodlu Özel Kalem Müdürlüğü Biriminde bütçe ile verilen 670.230,00 TL ödenek karşılığında 687.256.17 TL harcama yapıldığı,

31 Kurumsal kodlu Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 119.540,58 TL ödenek karşılığında 167.602,13 TL harcama yapıldığı,

32 Kurumsal kodlu Mali Hizmetler Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 408.469.,54 TL ödenek karşılığında 597.292,31 TL harcama yapıldığı,

34 Kurumsal kodlu Zabıta Amirliği biriminde bütçe ile verilen 304.560,00 TL ödenek karşılığında 270.947,30 TL harcama yapıldığı,

39 Kurumsal kodlu Fen İşleri Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 8.497.198,88 TL ödenek karşılığında 11.026.786,76 TL harcama yapıldığı,

Encümen karar gereği ödenekler arası aktarma yapıldığı yıl içinde çeşitli nedenlerden dolayı gelirlerimizde meydana gelen artışlar nedeniyle ek bütçe yapılarak Buna göre 2018 yılı gider kesin hesabının toplamı 12.749.884,67 TL olarak gerçekleşmiş olup 114.33TL ödenek kullanılmayıp iptal edilmiştir. 

GELİR KESİN HESABININ:

         01-02 Mülkiyeti üzerinde alınan vergiler bölümünde bütçe ile 329.846,77 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 278.604,25 TL Tahsil edildiği,

         01-03 Dahilde alınan mal ve hizmet vergiler bölümünde bütçe ile195.000,00 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 210.339,80 TL tahsil edildiği,

         01-06 Harçlar bölümüne bütçe ile 205.172,15 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 505.032,73 TL tahsil edildiği,

         01-09 Başka yerde sınıflandırılmayan vergiler bölümüne bütçe ile 3.278,98 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsilat edilmediği,

         03-01 Mal ve hizmet satış gelirleri bölümünde bütçe ile 844.894,34 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 763.202,35 TL tahsil edildiği,

         03-06 Kira gelirleri bölümünde bütçe ile 414.923,38 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 476.105,83 TL tahsil edildiği,

         03-09 Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bölümüne bütçe ile 5.000,00 tahmin edilmeyen gelirler karşılığında 5.601,85 TL tahsil edildiği,

         04-02 Merkez yönetim bütçesinde dahil idarelerden alınan bağış ve yardımlar bölümüne bütçe ile 10.000,00 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

         04-04 Kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar bölümüne bütçe ile 165.738,21 TL tahmin edilen gelirler karşılığında 5.000,00 TL tahsil edildiği,

         05-01 Faiz gelirleri bölümüne bütçe ile 251.969,36 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 246.093,43 tahsil edildiği,

         05-02 Kişi ve kurumlardan alınan paylar bölümüne bütçe ile 5.550.116,86 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 7.333.265,36 TL tahsil edildiği, 

         05-03 Para cezalar bölümünde bütçe ile 117.938,72 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne  70.633,12 TL tahsil edildiği.

         05-09 Diğer çeşitli gelirler bölümüne bütçe ile 167.207,70 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 36.035,15 TL  tahsil edildiği,

         06-01 Taşınmaz satış gelirleri bölümüne bütçe ile 1.628.224,56 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 117.720,00 TL  tahsil edildiği,

         06-02 Taşınır satış gelirleri bölümünde bütçe ile 97.889,15 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

         08-01 Yurtiçi alacaklardan tahsilat bölümüne bütçe ile 12.798,82 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

         Buna göre 2018 yılı gelir kesin hesabının toplamı 10.047.633,87 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşmenin % 100 oranında olduğu görüldü. Kesin hesaplar tümü üzerinde oylama yapıldı. Oylama sonucu 2018 yılı kesin hesaplar cetvellerinin Encümenin hazırladığı rapor doğrultusunda; Oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 14. Maddesine Geçildi.

2019 Yılı Çalışma programı Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 15. Maddesine Geçildi.

Belediye Başkanlığında çalışan memur personelin sosyal denge sözleşme görüşmelerin Belediye Başkanı Ercan ORHAN’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 16. Maddesine  Geçildi.

İlçemiz halkından İsrafil TERLİ’nin dilekçelerinin görüşülmesi sonucunda;

İlçemiz Yeniyol Mahallesi 222 Ada 34 Parselde yoldan ihdastan oluşan 27.58 m2 arsanın fiyat tespit komisyonu belirleyeceği m2 birim fiyatından büyük hisse sahibine satılmasına oy birliği ile karar verildi. Oy birliği ile karar verildi.

Tespit komisyonu belirleyeceği m2 birim fiyatından büyük hisse sahiplerine satılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve gündem dışı konuşulacak başka konu kalmadığından Belediye ve Meclis Başkanı Ercan ORHAN’ın  teşekkür konuşması yaparak toplantı sona erdi.

Haber: Gökhan Özçelik

Bu haber 2.088 kez okundu.