BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2021 MECLİS KARARLARI AÇIKLANDI

            Borçka Belediye Başkanlığı Şubat 2021 Meclis kararları açıklandı.

            Belediye Meclis Başkan V. Celal Kılıç Başkanlığında yapılan toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada;

            Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 02.02.2021 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.    

            GÜNDEM:           

            1- Açılış ve Yoklama,

            2- Saygı Duruşu,

            3- İtfaiye ve Zabıta Personellere verilecek Maktu Ücretin Görüşülmesi,   

            4- İşçi Personellerin Toplu Sözleşmesinin Görüşülmesi,

            5- Kapanış

            Gündemin 1. maddesi gereği,

            Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  Mehtap ŞENTÜRK mazeret belirtmeden katılmadığı ve diğer   üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

            Gündemin 2. maddesine geçildi.

            Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

             Ocak  2021 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

            5393 Sayılı Kanunun  Zabıta görev ve yetkileri başlıklı 51. Maddesi belirtilen görevleri yerine getirmede 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasında belirtilen mesai kavramına bağlı kalınmadan günün 24 saat çalışma esasına göre hizmet vermeleri sebebiyle 2021 Bütçe Kanunu K cetvelinde alt ve üst sınırı belirtilen fazla çalışma  maktu mesai ücretinin tespiti Belediye meclisinde görüşe açıldı. 2021 yılı itfaiye ve zabıta memuru  görevlilerine  Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu üst sınırdan maktu mesai ücretinin verilmesine;

            Oy birliği ile karar verildi.

            Belediyemizde çalışmakta olan kadrolu işçilerin toplu sözleşme süresi 28 Şubat 2021 tarihinde sona ereceğinden  sözleşme yetkisini alan  Hizmet-İş sendikası ile Belediye kadrolu işçi personelinin toplu iş sözleşme görüşmelerini yapmak üzere Belediye Başkanı Ercan ORHAN’a yetki verilmesine;

            Oy birliği ile karar verildi.

            Gündem ve gündem dışı konuşulacak konu olmadığından  Meclis Başkan V. Celal KILIÇ  teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdirildi. – ZEYNEP KÜÇÜK

Bu haber 4.259 kez okundu.