BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2018 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI

 

Borçka Belediye Başkanlığı Şubat 2018 yapılan Meclis toplantısı kararları açıklandı.

Yapılan toplantı sonunda yapılan açıklamalarda;

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Şubat birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 06.02.2018 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

         1- Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3- Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4– Otopark ve İş yerlerinin SSK İl Müdürlüğüne Borç Karşılığı Devri,

5-  Kapanış.

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  tüm  üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Ocak 2018 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Habip YILMAZ‘ın 05.02.2018 tarihli meclise havale edilen İlçemiz Merkez Mahallesi F47A14C4A pafta 122 ada 9 parselde yoldan ihdastan oluşan arsanın satışı ile Kenan Evren DEMİRTEN‘in Yeniyol Mahallesi 267 ada 1-2  parsellerin yoldan ihdastan oluşan dilekçeleri  gündeme alınıp alınmasına  oylamaya sunuldu. Oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesine geçildi.

Belediyemizin SGK Müdürlüğüne bulunan prim borçlarına mahsuben Belediyemiz mülkiyetinde bulunan otopark ve 3 adet iş yerlerinin SGK İl Müdürlüğünün fiyat teklifleri uygun görülmesi halinde Merkez mahallesi 256 ada 1 parsel nolu 2182,75 m2 otopark, Yeniyol Mahallesi Çoruh Caddesi 103 ada 2 parsel 9 bağımsız nolu 28,46 m2, 10,  Bağımsız nolu 28,55 m2, 11 Bağımsız nolu 28.50 m2 iş yerlerinin Artvin SGK İl Müdürlüğüne devredilmesine, devir işlemleri için Belediye Başkanı Aslan ATAN’ın yetkili kılınmasına; Oy birliği ile karar verildi

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

İlçemiz halkından Habip YILMAZ ile Kenan Evren DEMİRTEN’ın dilekçelerinin görüşülmesi sonucunda Habip YILMAZ’ın İlçemiz Merkez Mahallesi F47A14C4A Pafta 122 Ada 9 Parselde yoldan ihdastan oluşan 23.00 m2 arsanın ve Kenan Evren DEMİRTEN’in Yeniyol Mahallesi F47a14c1d pafta 167 ada 1 parsel 28,42 m2, 2 Parsel 69,66 m2 yoldan ihdastan oluşan arsaların fiyat tespit komisyonun belirleyeceği m2 birim fiyatından büyük hisse sahiplerine satılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve gündem dışı konuşulacak başka konu kalmadığından Belediye ve Meclis Başkanı Aslan ATAN kısa teşekkür konuşması yaparak toplantı sona erdi.

Haber: Sermin Aydemir

3 Görüntüleme