BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MART 2019 MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Borçka Belediye Başkanlığı Mart 2019 Meclis toplantısı yapıldı.

Yapılan Meclis toplantısında;

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Mart birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 05.03.2019 gün ve saat 13:00’de Belediye Meclis toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.                                  

GÜNDEM:

1- Açılış ve Yoklama,

         2- Saygı Duruşu,

         3- Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,   

         4- 2018 Yılı Denetim Raporunun Görüşülmesi,

         5- Kapanış

Gündemin 1. maddesi gereği,

         Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda tüm üyelerin toplantıya katıldığı görülerek birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

         Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Şubat 2019 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

5393 Sayılı Kanunun 55. Maddesi Gereği; Belediyemizin 2018 Mali Yılına ait gelir ve gider hesap iş ve işlemleri denetlemek üzere Ocak 2019 birleşiminde denetim komisyonuna  seçilen komisyon’unun yapmış olduğu çalışmalar sonucunda hazırlanan denetim raporu, Komisyon Başkanı Hikmet CARTİ tarafından  Belediye Meclisi bilgilendirildi. Belediye Meclis üyelerince hazırlanan rapora itiraz eden Meclis üyesinin bulunmadığı görüldü.

Gündem ve gündem dışı konuşulacak başka konu olmadığından Belediye ve Meclis Başkanı Aslan ATAN kısa teşekkür konuşması yaparak toplantı sona erdi. – Haber: Fatma Küçük Atasert