BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EKİM 2018 MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

 

Borçka Belediye Başkanlığı Ekim 2018 Meclis toplantısını yaptı.

Borçka Belediyesi ve Meclis Başkanı Aslan Atan’ın başkanlığında yapılan toplantı sonunda;

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Eylül birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 04.09.2018 gün ve saat 13:00’de Belediye Meclis toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1- Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu,

3- Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4- 2019 Yılı Bütçe Tasarısının Görüşülmesi,

5- İmar Komisyonuna havale edilen 153 ada 15,17,43 ve 44 Parselde Halk Eğitim Merkezi Amaçlı Plan Değişikliğinin Görüşülmesi.

6 – Kapanış,

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Mehtap ŞENTÜRK Mazeret belirterek, Atila SAV’ın mazeret belirtmeden toplantıya katılmadığı diğer üyelerin toplantıya katıldığı görülerek birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Ağustos 2018 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

2019 Mali yılı Bütçesi Belediye Encümen tarafından incelendikten sonra Meclis’e sunulan, Meclis tarafından da Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve gündem dışı başka konu olmadığından Belediye Başkanı Aslan ATAN teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi.

Haber: Gökhan Özçelik