BALCI KÖYÜ 3. HES’İ İSTEMİYOR

Borçka ilçesi Balcı Köyü Çermik HES Proje bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Balcı Köyü Otingo, Vadisinde yapılacak HES için bilgilendirme toplantısı köylüleri de böldü. Yoğun güvenlik tedbiri altında köylerinde HES istemeyen halk, “Devlet köyüne sahip çık, Burada HES istemiyoruz” sloganları atarak, müzik sistemiyle HES karşıtı şarkılar çalınarak konuşmalar yapıldı.

Balcı Köyü HES bilgilendirme toplantısının moderatörlüğünü Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker’in yaptığı toplantıda Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Firma sahipleri, ÇED firması, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü temsilcileri ve Balcı Köyü halkı katıldı.

Balcı Köyü halkı vadilerinde yapılan 2. HES’ten sonra 3. HES’i istemiyor. Üstelik havzanın suyu bir başka havzaya aktarıldığı için vadi büyük zarar gördü. Havzadan havzaya su alımı Erenler HES’in yapımından sonra yasaklandıysa da Balcı deresi Erenler HES’e akmaya devam ediyor.

Toplantıya köylülerin büyük çoğunluğu salona girmeyerek protesto etmesi, vadiyi kendilerinden daha iyi bilmeyenlerden öğrenecek hiç bir şeylerinin olmadığını belirten köylüler, bu toplantıyı yok hükmünde saydıklarını, konuyu mahkemeye taşıyacaklarını ve 3. HES’e izin vermeyeceklerini dile getirdi. HES’e taraf olduğunu söyleyen az sayıdaki kişiler ise neden HES’i desteklerini istihdam edeceğine inandıkları için yapılmasında sakınca görmediklerini dile getirdi.

HES Proje bilgilendirme toplantısına moderatörlük yapan Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker açılışta yaptığı konuşmasında; Bu bilgilendirme toplantısını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarihi belirlenmiş, bu yerde kaymakamlığımızın uygun gördüğü bu salonda yapıyoruz. Balcı köyümüzde yapılması planlanan HES ile ilgili ÇED raporunun ÇED sürecinin bilgilendirme toplantısını başlatıyorum. Bu toplantıda herhangi bir karar alma söz konusu değil. Bu hazırlanmış olan ÇED raporu hakkında köylümüze, vatandaşlarımıza bilgi verilecek. Bu noktada yetkin kişiler, yetkin arkadaşlarımız vardır. Bilgilendirme sona erdikten sonra gerek bilgilendirme ile ilgili gerek bu süreçle ilgili olumlu yada olumsuz değerlendirmelerinizi alacağız. Notlarımızı tutacağız. İlgili yerlere gönderilecek. Dolayısıyla tekrar ediyorum burası karar alma yeri değil. Bu toplantı da yasal zorunluluktur. Kanunen yapılması gerekir. Bakanlıkta bizden bunu bu tarihte yapmamızı istemiştir. Yetkili arkadaşlar bilgilendirmeleri yapacak, gelen olumlu yada olumsuz tüm sorulara cevap verilecek. Burada konuşulanlar not edilerek ilgili yerlere gönderilecek. Bizim pozisyonumuz bundan ibarettir. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bana verilen bilgiye göre burada bulunan herkes bu köylü, başka köyden gelen yok. Bu köyde daha önceden HES’ler yapıldı. Bu HES’ ile ilgili bilgilendirme sonrası toplantımızı bitireceğiz” dedi.

ÇED Bilgilendirme ile ilgili giriş konuşması yapan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü personeli Muhammet Bayraktar; “Toplantımızın amacı, Borçka ilçesi, Balcı Köyü ve Artvin Merkez Beşağıl köyü sınırları içerisinde Çermik, Kurdit ve Cancat Deresi üzerine yapımı planlanan Çermik HES projesinin 25.11. 2014 tarih 2986 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince halkı, yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye siz değerli halkımızın görüş ve önerilerini almak ve ÇED sürecine halkın katılımı toplantısını yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız.

Katılımcılar arasında sayın kaymakamımız Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden Sayın Mesut Yüksel bey, DSİ, Bölge Müdürlüğünden, Orman Bölge Müdürlüğünden Çevre Şehircilik bakanlığımızdan uzman arkadaşlar teşrif ettiler. Firma yetkilileri burada Projeyi, hazırlayan müşavir firma burada hazır bulunmaktadır. Öncelikle projeyi hazırlayan Lider Mühendislik firmasından Erol Demirci’ye söz vereceğiz. Söylediklerinizi not alacağız” dedi.

ÇED Firma yetkilisi hazırladıkları ÇED raporunu halka anlattı. Ancak gerek kullanılan dil, gerekse kopyala, kes yapıştır yöntemiyle hazırlandığı açık belli olan ÇED köylünün anlayacağı dilden değildi.

Köylülerin çoğunluğunun dışarıda beklediği, az sayıda köylünün dinlediği bilgilendirme sonrası soru cevap bölümünde dışarıda bekleyen HES karşıtı köylülerde gelerek düşüncelerini aktardı ve sorularını yöneltti. HES yanlısı olan köylüler, gençlerin işsiz olduğunu 15-20 kişiye iş olanağı sağlanacağı ve firmanın birçok şey için söz vermesinden dolayı yapılmasında sakınca görmediğini söyledi. Arıcılık yapan Bal üreticisi Cesur Demiral, “Burada gördüğümüz ÇED raporu, neredeyse tüm HES’lerin kullandığı kopyala, kes, yapıştır cinsinden bir ÇED raporu. Bana göre içinde hiçbir şey yok!. Ben Arıcılık yapan bir köylüyüm. Bu süreçte ÇED raporları çok önemli. Açık, anlaşılabilir, açığı olmayan, ciddi bir çalışma ile yapılması gereken bilimsel dayanakları da olan bir rapor olmalı. Bu raporu kimler hazırladı. Biyologlar, jeoloji mühendisleri ve diğer ilgili bilim insanlarının burada görüş ve önerileri olmalıydı. Rapor buna göre düzenlenip, buna göre Çevre Şehircilik Bakanlığı’na sunulması gerekiyor. Bu raporun tamamı düzmecedir. Bunun tartışılacak, konuşulacak hiçbir şeyi yok.

Fauna, flora denmiş, nedir belli değil? Mesela 10 yıllık havzanın durumu takip edilmiş mi? Ayrıca hangi ön ÇED bugüne kadar reddedilmiş, hepsi kabul edilmiştir. Kısaca biz vadimizde üçüncü bir HES istemiyoruz. Ben arıcılık yapmaktayım. HES’ler arıcılığı da olumsuz etkiliyor. HES Bilgilendirme toplantısı diye geliniyor ama halktan bilgi çalma toplantısına dönüyor. Biz olanı gördük yaşadık ve yaşıyoruz. Bununla ilgili bilgilendirme falan istemiyoruz. Bunlar her şeyi oldubittiye getiriyorlar. Biz kalan vadimizi korumak istiyoruz. 2 adet HES tapıldı. Pislikleri, atıkları derede duruyor. Biz vadimizde turizm istiyoruz, arıcılık yapmak istiyoruz Bizim yaylalarımız var, bize yetiyor” dedi.

Köy sakinlerinden Malik Yavuz’da düşüncelerini dile getirdi, Yavuz, “Sayın Kaymakamım, görüyoruz ki köyümüzde 3. bir HES daha yapılmakta. Bunun ardı arkası gelmiyor. Bundan önce de 2 HES için bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu toplantıya gelen firma sahipleri mega yıldızlı laflarla, mega yıldızlı vaatlerle, bir takım vaatlerde bulundular. Ama biz sonunda köylü olarak biz mağdur olduk. Şöyle ki, HES’lerden çıkan bir takım atık maddeler vardır. Orada olduğu gibi durur. Bizim köyümüzün adı Arıcılıktan gelir. Adını da buradan alır Balcı köyü. Biz köyümüzün bu isimle anılmasını istiyoruz. Biz bu HES’i istemiyoruz. HES’in götürdüklerini ve getirdiklerini anlatacağım. Eskiden balı ormancılık ve arıcılıkla geçinirdi. Sonuç olarak bu HES’ler bize çok büyük zarar verdi. Enerji nakil hatları nereden geçecek? Köyümüzün üstünden, karşıdan yüksek gerilim hatları geçti. Bunların iletim hatları da ayrıca bir hatan geçecek. Çatılı mahallesinde artık rüzgârdan durulmaz hale geldi. Hazırladıkları raporlar bilimsel değil. Bize destek vermek istiyorsanız turizm alanında verin. Arıcılık alanında verin. HES’ler bize büyük zarar verdi. HES’in yapılmasıyla ilgili olarak konuşanlar ise sadece istihdam sağlayacağı için yapılmasında bir sakınca olmadığını söyledi.

HES projesini yapacak firma sahibi burada yapacakları HES ile köye her yıl 100. Bin TL katkı sunacağını, üniversiteyi kazanan ihtiyaçlı olsun olmasın tüm köyün gençlerine burs vereceklerini, Sosyal sigortası yok, ailesi hasta aracımızı vereceğiz, parası yoksa ilacını da alıp getireceğini söyleyince, Kaymakam Türker, bu hizmetleri Sağlık il Müdürlüğü’nün ambulanslarının yaptığını söyleyerek bu vaadinin gereksiz ve yersiz olduğunu söyledi.

Köy sakinlerinden Osman Çil, “HES’lerin sağladığı 14-20 işçinin istihdam edilmesinin bu HES’lerin yapımı için gerekçe olamayacağını belirterek, “Benim, kardeşimin ve arkadaşımızın atölyeleri var. Gelsinler biz işe alacağız. Biz çalıştıracak usta bulamıyoruz. Bırakın da kalan vadimizi daha fazla bozmayın” dedi.

Soru, cevap bölümünün tamamlamasıyla toplantı sona erdi.

Balcıköy vatandaşlarından Sabri Keskinkurt, “Köyümüzde 2 tane HES yapıldı. Ne oldu? Şu köyün yollarına bir bakın? Kime ne faydaları var? Köyümüzde 15-20 gündür bazı mahallelerinde elektrik yok. Bakar mısınız köyde 2 tane HES var, köyde elektrik yok? Başka bir şey dememize gerek var mı? 2 tane HES yaptınız yetmedi mi? 3. HES yapmak istiyorsunuz. Sonra 4. 5. HES yapmak için zemin hazırlanıyor. Macahel’de neden HES yapılmadı? Yapılmadığı da çok iyi oldu. Bozulmamış bir vadimiz orası kaldı. Demek ki Macahel Halkı buna izin vermedi. Bu vadimizin Macahel vadisinden farkı nedir? Aynı güzellikte ve aynı derecede önemli bir vadidir. Biz buraya bundan sonra başka HES yaptırmayacağız.

Toplantının sona ermesinden sonra Balcı Köyü sakinleri konuyu mahkemeye taşıyacaklarını ve 3. HES’e geçit vermeyeceklerini dile getirdi Çermik HES’e mahkeme yolu göründü. – BÜLENT ATASERT

Bu haber 3.283 kez okundu.