B.B.B.’lığı Ağustos 2020 Meclis Toplantı Kararları Açıklandı

Borçka Belediye Başkanlığı Ağustos 2020 Meclis toplantı kararları açıklandı.

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 04.08.2020 gün ve saat 13:00’de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1- Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu,

3- Bir önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,   

4- 2019 Yılı Kesin Hesapların Görüşülmesi,

5- İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi İçin Başkana Yetki Verilmesi, Başkanın da Avukata Genel Dava Vekaleti Vermesi.

6-  Kapanış

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Hızır GENÇTÜRK’ün mazeret belirtmeden katılmadığı diğer üyelerin toplantıya katıldığı görülerek birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Temmuz 2020 olağanüstü birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesi olan 2019 Yılı kesin hesap cetvellerinin görüşülmesine geçildi. Belediye Encümenleri tarafından rapor okundu. Raporun ve kesin hesapların incelenmesinden;

GİDER KESİN HESABININ:

02 Kurumsal kodlu Özel Kalem Müdürlüğü Biriminde bütçe ile verilen 778.729,61 TL ödenek karşılığında 753.976,18 TL harcama yapıldığı,

31 Kurumsal kodlu Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü biriminde  bütçe ile verilen 100.323,80 TL ödenek karşılığında 92.960,19 TL harcama yapıldığı,

32 Kurumsal kodlu  Mali Hizmetler Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 420.110,00 TL ödenek karşılığında 858.034,18 TL harcama yapıldığı,

34 Kurumsal kodlu Zabıta Amirliği biriminde bütçe ile verilen 133.034,00 TL ödenek karşılığında 273.599,51 TL harcama yapıldığı,

39 Kurumsal kodlu Fen İşleri Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 8.114.590,05 TL ödenek karşılığında 12.793.926,53 TL harcama yapıldığı,

42 Kurumsal kodlu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 128.253,83 TL ödenek karşılığında harcama yapılmadığı,

46 Kurumsal kodlu Kütüphane Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 85.257,16 TL ödenek karşılığında 107.331,28 TL harcama yapıldığı,

48 Kurumsal kodlu Muhtarlık İşleri Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 137.905,03 TL ödenek karşılığında 120.011,71 TL harcama yapıldığı,

55 Kurumsal kodlu Su İşleri Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 101.814,51 TL ödenek karşılığında harcama yapılmadığı,

03.12.2019 Tarih ve 66 Sayılı Meclis karar gereği ödenekler arası aktarma yapıldığı yıl içinde çeşitli nedenlerden dolayı gelirlerimizde meydana gelen artışlar nedeniyle 5.000.000,000 ek bütçe yapılmıştır. 2019 yılı gider kesin hesabının toplamı  14.999.839,58TL olarak gerçekleşmiş olup 160.41 TL ödenek kullanılmayıp iptal edilmiştir. 

GELİR KESİN HESABININ:

01-02 Mülkiyeti üzerinde alınan vergiler bölümünde bütçe ile 329.846,77 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 362.731,49 TL Tahsil  edildiği,

01-03 Dahilde alınan mal ve hizmet vergiler bölümünde bütçe ile 195.000,00 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 369.077,28 TL tahsil edildiği,

01-06 Harçlar bölümüne bütçe ile 205.172,15 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 293.510,30 TL tahsil edildiği,

01-09 Başka yerde sınıflandırılmayan vergiler bölümüne bütçe ile 3.278,98 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında  tahsilat edilmediği,

03-01 Mal ve hizmet satış gelirleri bölümünde bütçe ile 844.895,33 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 746.155,80 TL tahsil edildiği,

03-06 Kira gelirleri bölümünde bütçe ile 414.923,38 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 562.539,37 TL tahsil edildiği,

03-09 Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri  bölümüne bütçe ile 5.000.00 tahmin edilen gelirler karşılığında 57.046,88 TL tahsil edildiği,

04-02 Merkez yönetim bütçesinde dahil idarelerden alınan bağış ve yardımlar bölümüne bütçe ile 10.000,00 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

04-04 Kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar bölümüne bütçe ile 165.738,21 TL tahmin edilen gelirler karşılığında 1.890,00 TL tahsil edildiği,

05-01 Faiz gelirleri bölümüne bütçe ile 251.969,36 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 10.596,42 tahsil edildiği,

05-02 Kişi ve kurumlardan alınan paylar bölümüne bütçe ile 5.550.116,86 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 7.508.024,38 TL tahsil edildiği, 

05-03 Para cezalar bölümünde bütçe ile 117.938,72 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 127.967,99 TL tahsil edildiği.

05-09 Diğer çeşitli gelirler bölümüne bütçe ile 167.207,70 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 142.125,50 TL  tahsil edildiği,

06-01 Taşınmaz satış gelirleri bölümüne bütçe ile 1.628.224,56 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 276.000,00 TL  tahsil edildiği,

06-02 Taşınır satış gelirleri bölümünde bütçe ile 97.889,15 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

08-01 Yurtiçi alacaklardan tahsilat bölümüne bütçe ile 12.798,82 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

Buna göre 2019 yılı gelir kesin hesabının toplamı 10.457.665,41 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşmenin % 96 oranında olduğu görüldü. Kesin hesaplar tümü üzerinde oylama yapıldı. Oylama sonucu 2019 yılı kesin hesaplar cetvelleri rapor doğrultusunda; Oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi.

Borçka Belediye Başkanlığı İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi adına Belediye Başkanı Ercan ORHAN’ın şirket adına yapılacak olan iş ve işlemler için yetkili kılınmasına, Belediye Başkanı Ercan ORHAN’ın da Belediyemiz Avukatı Neslişah ŞENTÜRK’e genel dava vekaleti için yetki vermesine, Hasan GÖKDEMİR’in çekimser oyu ile diğer meclis üyelerinin kabul oyu ile oy çokluğuyla  karar verilerek toplantı sona erdirildi. – GÖKHAN ÖZÇELİK

Bu haber 5.494 kez okundu.