ARTVİN BORÇKA BELEDİYESİ PARKYERİ (PARKMETRE) KİRALAMA İHALESİ İLANI

İhalenin Yapılacağı Tarih           : 05.09.2017 SALI GÜNÜ SAAT 10:00

İhale Başlık                                   : Park Yeri Kiralanması (parkmetre) İhale İlanı

İhale Konu                                    :  57 Adet Araç Park Yeri Kiralanması (Parkmetre) İhale İlanı

GENEL

  1. Belediye Meclisimizin 01.08.2017 gün ve 38 numaralı sayılı kararı ile belediyemiz PARKMETRE uygulamasını istinaden 2886 sayılı yasanın 45.md. gereği açık artırma sureti ile kiraya verilecektir.
  2. PARKMETRE ihalesi 5 Eylül 2017 Salı günü saat 10:00’da Belediye Encümen Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. İşin muhammen bedeli yıllık 23.190,00 TL(K.D.V DAHİLDİR.)

1- Parkmetre uygulaması yukarıdaki tabloda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

2– İşin muhammen bedeli 1 yıllık 23.190,00 TL (K.D.V DAHİL)’DİR

3– Kira başlangıç tarihi 11.09.2017 tarihi olup; kiranın bitim tarihi 05.09.2018 tarihidir.

4-

  1. a. Geçici teminat miktarı % 3 olup 695,70 TL’dir.
  2. b. Kesin teminat takribi yatırım maliyetinin % 6’sıdır.

5– İhale bir + bir yıl olarak yapılacak olup bir yıllık kira bedelinin tamamı ihale tarihinden itibaren 7 gün içerisinde peşin olarak yatırılacaktır. İkinci yıl kıra artışını yıllık üfe tutarı üzerinden hesaplanıp  ihale bitim tarihinden 15 gün önce kira bedeli peşin olarak yatırılacaktır. Bu iş için idare hiçbir tebliğ yapmayacak yüklenici işi kendisi takip edecektir. Para yatırılmadığı takdirde hiçbir tebligata gerek kalmadan ihale fesih edilmiş sayılacaktır.

6– İhale bedelinin ihale üzerine kalan tarafından şartname de belirtilen sürede yatırılmadığı takdirde ihale fesih edilmiş sayılarak, yatırmış olduğu teminat miktarı olan bedel belediyemize irat olarak kaydedilecektir.

7– ihale bir yıllığına yapılmakta olup yıllık bedel peşin yatırılacaktır.

Belediyenin su ve kanalizasyon çalışması başladığından, çalışma olan caddeler trafiğe kapatılacak, tek yon olan caddeler trafik akışının sağlanması için çift yon olarak uygulanacağından çalışma suresince bu caddelerde parkmetre uygulaması yapılmayacak ve ihaleyi alan firma bu caddeler için hiçbir şekilde fiyat talebinde bulunamayacaktır. Su ve kanalizasyon işi tamamlanıp üst yapı çalışmalarında caddelerde yaya kaldırımları genişletilip caddelerde trafik tek yon olarak sağlanacak, caddelerde sadece cepler konulup park işi olmayacağından ihaleyi alan firma bu işleri peşin kabul etmiş sayılacak ve bu caddeler için ücret talep edemeyecektir. taraflar işbu ihale şartnamesi ile bu durumu kabul etmiştir

  1. 8. Çalıştırılan personelin isim listesini tanıtıcı yaka kartları ile belediyeye verilecek. Bu kartın belediyemizce onaylı olması zorunludur. Ayrıca çalışacak personel tanıtıcı fosforlu çizgileri olan yelek giymek zorundadır. Çalıştırılan personelin sigorta bildirimleri her ay belediyeye verilecek.
  2. 9. ihale üzerine kalan tarafından parkmetre uygulamasına 11 Eylül 2017 tarihi itibariyle başlanılacaktır.

İhaleye katılabilmek için istenen Belgeler:

Dilekçe

İkametgah il muhabere

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Noterden tasdikli imza sirküsü

İhaleye tüzel kişilik adına giriliyorsa yetki belgesi ve şirket sözleşmesi, gerçek kişiye vekaleten giriliyorsa noterden tasdikli, 2017 yılında alınmış olan vekalet belgesi

SGK,  vergi dairesi ve belediyeden ağustos 2017 tarihi itibari ile borcu yoktur yazısı

İsteklilerin ihaleye teklif verebilmek için diğer istenilen belgeler dışında iş deneyim ve iş bitirme belgesi olarak Yurtiçinde, en az 50 araçlık parkmetre işletmeciliği yaptıklarına dair belge

Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz

100.00-TL şartname bedeli

İhale üzerine kalan firma sözleşmeden önce ihale ilan bedelini yatırıp dekontunu idareye teslim edecektir.

2- PARKMETRE ÜCRETLERİ TARİFESİ

08.00-18.00 saatleri arasında belirlenen güzergahlarda park eden araçlardan alınacak ücretler Belediye Meclisinin 01.06.2015 gün ve 6 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Yüklenici bu tarifeye uymak zorundadır.

  1. a) belirlenen caddelerde ilk 15 dakika ücretsiz, 15 dakikadan itibaren 1 saate kadar 2.00-TL
  2. b) 1 saatten sonraki her saat için 1,00-TL
  3. c) Resmi Plakalı araçlardan ücret alınmayacaktır

3- PARKMETRE UYGULANACAK GÜN VE SAATLER

Çalışma günleri: Haftanın Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma ve Cumartesi günleri

Çalışılmayacak günler: Haftanın Pazar günleri

Tüm sokak ve caddelerde 08.00 – 18.00 saatleri aralığında uygulanacaktır.

Resmi bayramlarda ve dini bayramlar ile Seçimler süresince miting alanı olarak belirlenen alana bağlanan caddede parkmetre uygulaması yapılmayacaktır.

Bir yıl içerisinde 52 hafta ve Pazar tatili mevcuttur.

İlk yıl için 7 resmi tatil mevcut olup bunlarda 29 Ekim ve 15 Temmuz tatilleri pazar gününe rastladığından değerlendirmeye alınmayıp 5 resmi tatil olarak değerlendirilecektir.

İlk yıl için arefe günleri öğleden sonra tatil olması nedeniyle toplam 8 gün tatil olmakla beraber 1 günü Pazar tatiline rastladığından değerlendirmeye alınmayıp 7 gün olarak hesaplanmıştır.

İkinci yıl içerisinde 52 hafta ve Pazar tatili mevcuttur.

İkinci yıl için 7 resmi tatil mevcut olup bunlarda 19 Mayıs tatilleri Pazar gününe rastladığından değerlendirmeye alınmayıp 6 resmi tatil olarak değerlendirilecektir.

İkinci yıl için arefe günleri öğleden sonra tatil olması nedeniyle toplam 8 gün tatil olmakla beraber 1 günü Pazar tatiline rastladığından değerlendirmeye alınmayıp 7 gün olarak hesaplanmıştır.

4- DİĞER HUSUSLAR:

Belediyemizce şehir içinde parkmetre uygulama alanlarında yapılacak alt yapı kanalizasyon su ve kaldırım çalışmaları esnasında parkmetre uygulaması devre dışı bırakılacak ve yüklenici bu çalışma süresi için herhangi bir hak talep etmeyecektir.

Parkmetre uygulanan cadde ve sokaklarda kaldırımlara her türlü araç park edilmesi yasaktır.

Parkmetre uygulanan caddelerde otopark olarak işaretlenen yere çift sıralı park yapmak yasaktır.

Parkmetre uygulanacak caddelerde; trafik kurallarına aykırı her türlü araç parkı yasaktır.

Parkmetre uygulanacak, ı. maddede ki güzergahlarda il trafik komisyonunca alınmış kararlar saklıdır.

Parkmetre uygulanacak caddelerde trafik kurallarına uygun levha ve işaretler yüklenici tarafından konur. Bunlar yaya geçidini engelleyemez. Bunların kontrolü belediyemiz Zabıta Amirliğince yapılır.

Park metre uygulanan her cadde ve sokaklarda engelliler için 1 araçlık otopark yeri ayrılmış olup, engelli işareti ile belirtilecek ve ücretli otopark uygulamasından muaf tutulacaktır.

Şehit ailelerinin ve belediye meclis üyesi olanların kendi adlarına olan birer araçlardan ibraz etmeleri takdirde ücret alınmayacaktır.

Belediye meclisince alınan karar doğrultusunda trafiğe kapatılacak caddeler içinde ihaleyi alan firma hiçbir hak talep edemez. Peşin yatırdığı tutarı hiçbir şekilde iade isteyemez.

Parkmetre uygulamasında amaç trafiğin rahatlatılması olması sebebiyle parkmetre uygulaması yapılan cadde ve sokaklarda ihaleyi alan yüklenici tarafından abonelik uygulaması yapılmayacak cadde ve sokaklar ticari firmalara kiralanamayacaktır (galeri ve araç üstü satış işlemleri) Konunun takibi Zabıta Amirliğince yapacak. Uygulamanın aksi durumunda tutulacak tutanak ile ihale fesih edilmiş sayılacaktır.

Sahil caddesindeki parkmetre üstten şok marketin önünden başlayıp Hapan sokağı dönüşüne kadar, alttan Hapan sokağı dönüşünden eski trafo merkezine kadar (okuyanların dönüşüne kadar) uygulanacaktır.

Cumhuriyet Meydanı üzerinde taksi durağı için 4 araçlık ücretsiz park yeri ayrılacaktır.

Belediye meydanı ve çevresi Belediye meydanını Muratlı caddesine bağlayan yokuş parkmetre uygulaması dışındadır.

Cami Meydanı parkmetre uygulaması dışındadır.

Parkmetre uygulanacak güzergahlarda kamyon ve kamyonetlerin yük indirip bindirmeleri dışında park etmeleri halinde otopark

ücreti alınacaktır. İlçe trafik komisyonunun kararları aynen geçerli olup sabah saat 09.30-11.00 saatleri arası ile öğlen 14.00-

15.00 saatleri dışında ana caddeler ve güzergahlara kamyon girişleri kesinlikle yasak olup kamyonlar yük indirme ve bindirmede yapamazlar. Acil durumlarda kamyon girişleri ile yük indirip bindirmeleri Zabıta Amirliğinin iznine tabidir.

Vergi dairesinden alınacak onaylı makbuzlar karşılığı hizmet verilecektir.

Çalışacak personel asgari ücret ile çalışacak olup tam gün sigortalı olacaktır.

Yüklenici firma çalışacak personelin isimlerini mutlaka belediyeye bildirmek zorundadır.

Belediyemiz gerek yapılan işi gerekse yüklenici firmanın istihdam ettiği işçileri her zaman kontrol etme denetleme yetkisine sahiptir.

İşçilerle ilgili her türlü emniyet tedbirleri ile işçi sağlığını ve işçi güvenliği tedbirlerini yüklenici firma almak zorundadır. Emniyetsiz işçi çalıştırılması her türlü güvenlik ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması ve diğer

nedenlerden meydana gelebilecek iş kazalarından yüklenici firma sorumludur.

Yüklenici firma ihale ile ilgili her türlü araç gereç el terminali ve diğer ekipmanı temin etmek zorundadır ekipman kendisine ait olup belediyemizin hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır. iş bitiminde belediyemiz ile ilişiği olmayacaktır.

Parkmetre uygulamasına esas caddeler Zabıta Amirliğince kiracıya teslim edilecektir.

Katılımcıların şartnameyi mutlaka ve mutlaka okumaları ve okuduklarına dair tutanağı imzalamaları gerekmektedir

5– İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  1. No: İ-262 B. Tarihi: 18 Ağustos 2017