ARTVİNÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

ARTVİN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

            Toplum yararına program kapsamında çevre temizliği işi için eleman alınacaktır.

            Başvuru Tarihi : 10.12.2018.-14.12.2018 tarihleri arasında olacaktır.

            TYÇP Başlama Tarihi : 02.01.2019

            TYÇP Bitiş Tarihi : 30.06.2019

            GENEL ŞARTLAR

            TYP’ye başvuracak katılımcıların: 

            a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, çalışıyor kaydının olmamasını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden TYP’ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Kuruma kayıtlı olduğu hâlde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi olmayan yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.

            b) 18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.

            c) Emekli ve malul aylığı almamak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. İş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir.

            d) Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz.

            e) TYP devam ederken katılım şartlarını (Genel ve Özel) taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar. Bu kişiler hakkında TYP Genelgesinde yazılan diğer hususlarda uygulanır.

            TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir.

            a) Kadınlar,

            b) 35 yaş üstü bireyler,

            c) Engelliler,

            d) Eski hükümlüler,

            e) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar

            ÖZEL ŞARTLAR  VE YÜKLENİCİ KURUMLARIN UYGULAYACAĞI İŞLEMLER :

            a) Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP’lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir. Bu durum sistem tarafından kontrol edilecek ve uyarı mesajı gönderilecektir.

            b) Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir.

Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır.

            c) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.

            d) Artvin Merkez ilçesinde başvurular kurumumuzca alınacak, Ardanuç ilçesinde Kaymakamlık (SYDV)’ta diğer ilçelerde Belediyelerde bulunan Hizmet Merkezlerinde alınacaktır.

            e) Vatandaşlar kendileri ayrıca internet üzerinden http://www.iskur.gov.tr üzerinden de başvuru yapabileceklerdir. Başvurular 14.12.2018 saat 24:00’a kadar yapılabilecektir.

            f) Artvin İl Genelinde Artvin İl Özel İdaresi ve İlçe KHGB.leri, İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları, İl Müftülüğü, İl Kültür Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü, ve Sağlık İl Md.lüğü ile TYP Programı düzenlenecektir. Yüklenici Kurumlara ayrılan kontenjan kişi miktarları yukarıdadır. Bir kişi bir projeye başvurabilecektir, başka projeye başvuramayacaktır.

            g) Müftülük TYP’sinde katılımcı seçimi Genelgenin 9/8 hükmü gereğince   35 yaş şartı aranmayacaktır. Diğer programlarda erkeklerde 35 yaş şartı uygulanacaktır. 

            h) Hizmet Merkezlerince alınan başvurularda tereddütedüşülmesi durumunda İl Md.lüğümüz personeli Sevil BAYRAK (veya Dilek AYDIN) ileirtibata geçilmesi gerekmektedir.