AÇÜ’den Ders Muafiyeti ile İlgili Duyuru

 

         Artvin Çoruh Üniversitesi, Ders Muafiyeti ile İlgili Duyuru yaptı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 28. Maddesi uyarınca “ (1) ÖSYM ile yerleşen ve Üniversitede birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, önceden diğer yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilirler. Bu takdirde muafiyet işlemi yapılan öğrenci ilgili yönetim kurulu tarafından muaf olduğu derslerin kredisi dikkate alınarak bir üst sınıfa intibak ettirilebilir. İntibak ettirilen süre azami öğrenim süresinden düşülür.” (2) Açık öğretim sistemiyle öğrenim yapan yükseköğrenim kurumlarında okumuş olan öğrenciler ortak zorunlu derslerden muaf olabilirler. Bu derslerden muafiyet için ders içeriği istenmez.”

ÇP

8 Görüntüleme