İnsanHakları İlçe Kurulu Toplantısı Yapıldı

İnsan Hakları İlçe Kurulu Toplantısı Yapıldı

            Borçka’da İnsan Hakları İlçe Kurulu toplantısı yapıldı.

            Borçka Kaymakam V. Hasan Hüsnü Türker başkanlığında yapılan toplantıya Borçka Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet GünAK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mahmut Bostan, CHP Başkan Yardımcısı Osman Kocaman, MHP Borçka İlçe Başkan Yardımcısı Kadir İpek, İYİ Parti Başkan Yardımcısı Kerim Akçay, Ziraat Odası Başkanlığı Temsilcisi Salim Yelkenci, Toplum Sağlığı Merkezi Dr. Reyhan Gök Hussaın, 7 Mart Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve İlçe Okul Aile Birlikleri Başkanlığı Temsilcisi Bülent Atasert, Borçka Acarlar MYO Öğrt. Grv. Harun Gülyaprak, Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Yunus Öztürk’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

            Borçka Kaymakam V. Hasan Hüsnü Türker tarafından İnsan Hakları Kurulu toplantısında kurul üyelerine;

            İNSAN HAKLARI NEDİR ?

            İnsan hakları; tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. Herkes, cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşittir. Özgür bir şekilde düşüncelerini açıklamak, istediği yere gitmek, yerleşmek, diğer insanlarla ve makamlarıyla olan ilişkilerinde insanca ve hakça muamele görmek, insanların günlük yaşamında farkına varmadan yararlandığı haklardan bazılarıdır. Can ve mal güvenliği, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ve siyasi haklar gibi geleneksel hak ve özgürlükler birinci kuşak, çalışma hakkı, adil ve eşit ücret, insan haysiyetine yaraşır bir yaşam düzeyine kavuşma hakkı ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı gibi bir takım ekonomik ve sosyal haklar da ikinci kuşak haklar olarak adlandırılmaktadır. Teknolojik gelişmeye paralel olarak temiz bir çevrede yaşama hakkı, bilgisayar verilerine karşı özel hayatın korunmasını isteme hakkı, sanat ve bilim özgürlüğü, tüketici hakkı, tıbbi ve biyolojik gelişmelere karşı korunma hakkı gibi haklar da üçüncü kuşak haklardır ve bu haklara ilişkin kavramlar sürekli gelişmek göstermektedir.

İnsan haklarının temelini 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi oluşturmaktadır. Türkiye tarafından 1954’te onaylanmış olan ve iç mevzuatımızın bir parçasını oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, temel hak ve özgürlükleri: yaşama hakkı, işkence, insanlık dışı veya küçültücü muamele yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı, suç ve cezaların kanuniliği, özel hayat, aile hayatı ve haberleşmenin gizliliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplantı, dernek ve sendika kurma özgürlüğü, evlenme ve aile kurma hakkı, şikayet hakkı, ayrım yapma yasağı olarak belirlemiştir. Daha sonra toplum yaşamında meydana gelen gelişmelere paralel olarak düzenlenen protokollerle bu haklara: mülkiyet hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, seçim hakkı, yerleşme ve seyahat özgürlüğü gibi yeni haklar” eklenmiş olduğunu beyan etti.

   Kurul daha sonra İnsan Hakları Halkla İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri, İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Haklarını Geliştirme, İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonları oluşturularak toplantı sona erdirildi.

   İnsan Hakları İlçe Kurulu daha sonra 10 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 14.30’da Borçka Kaymakam V. Hasan Hüsnü Türker ve Komisyon Üyelerinin katılımıyla, Borçka Devlet Hastanesi Başhekimi KBB Uzmanı Op. Dr. Ahmet Kibar, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Bahattin Erdinç ve diğer yetkililer eşliğinde Borçka Devlet Hastanesinde yatan servislerde ve diyaliz ünitesindeki tüm hastaları ziyaret edilerek isteklerinin olup olmadığını, tüm doktor ve hemşirelerin davranışlarından memnun musunuz, hasta hakkında gerekli bilgilendirmelerde bulunuluyor mu vs gibi sorular soran Kaymakam Türker yatan hastalara 10 Aralık İnsan Hakları gününün olduğunu hatırlatıldı. Hastanede yatan tüm hastalar tarafından sağlık hizmetlerinde, hizmet ve bilgilendirilme konularında hiçbir olumsuzlukların olunmadığını aksine çok güzel sağlık hizmetlerini alabildiklerini, istediğimiz anda hasta hakları çerçevesinde gerekli tıbbi bilgilendirilme cevaplarını alabildiklerini söyleyerek, bazı hasta yakınları tarafından bulunmayan diğer branjlardaki doktorlarımızın olması bizler için daha iyi olabilecekleri lçe dışındaki hastanelere sevk edilmemeleri isteklerinde bulundular.

Kurul daha sonra Borçka Devlet Hastanesi Başhekimi KBB Uzmanı Op. Dr. Ahmet Kibar’ın makamında Borçka Kaymakam V. Hasan Hüsnü Türker ve Kurul Üyelerinin eşliğinde hastane hakkında gerekli bilgiler edinildikten sonra ziyaret toplantısı sona erdirildi.     

Bu haber 11.770 kez okundu.